Makaleler

Attentioner Eğitimi (Yapılandırılmış Dikkat Eğitimi)

ATTENTIONER EĞİTİMİ (YAPILANDIRILMIŞ DİKKAT EĞİTİMİ)

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş bireylerin dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Program Amacı:

Bu programın bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun aşağıdaki dikkat işlevlerini etkili biçimde iyileştirmesi ve geliştirilmesi hedeflenir.

Seçici Dikkat: Birden çok uyarıcı arasında dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.

Bölünmüş Dikkat: Aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.

Odaklanma: İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme.

Zamanlama: Yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

Programın Etkisi:

Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.

Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.

Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.

Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.


ATTENTIONER EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

Bireysel veya grup olarak uygulanır.

15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır. Her oturum iki etkinliği ve bir ev ödevini içerir.

Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.

Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.

Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.

Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. 

Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

Gülşen YILDIRIM
Çocuk Gelişim Uzmanı, Oyun Terapisti, Aile Danışmanı

FACEBOOK

GOOGLE+