Makaleler

Kreşe Başlama ve Uyum Sorunları

Kreşe Başlama ve Uyum Sorunları

Yeni bir durumla karşılaşınca görülen geçici duygusal ve davranışsal değişiklikler uyum sorunları olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda kreşe başlama sırasında karşılaşabilecek uyum sorunları arasında yeme, uyku sorunları, gece alt ıslatma gibi edinilmiş alışkanlıklarda değişiklikler, içe kapanma ağlama, bağırma, öfke nöbeti geçirme gibi huy ve davranış değişiklikleri sayılabilir. Ancak bu değişikliklerin uyum sorunu olarak kabul edilebilmeleri için süre, şiddet ve sıklık açısından değerlendirilmeleri gereklidir. Kreşe başlama sürecinde geçici şekilde yeni ortama uyum sağlamanın bir parçası olarak ortaya çıkabilen bazı sorunlar kreşe başlamadan önce aile tarafından ev ortamında da gözlemlenmiş olabilir.

Bu durumda kreşe başlama sürecinin sorunlarına etkisini anlamak için sorun alanlarının geçmişe yönelik değerlendirilmesi, şiddeti ve sıklığının derecelendirilmesi yararlı olacaktır.

Kurum ve aile tarafından uygun önlemler alındığında uyum sorunları genellikte kısa sürede sonlanmakta ve çocuğun kendisine, çevresine ciddi zarar vereceği şiddette ve sıklıkta olmamaktadır.

Ancak ebeveyn veya kreş ekibi tarafından çocuğun alışma hızına uygun olmayan ısrarcı tutumlar sergilenirse, bu davranışlar süreklilik kazanabilir.

Kreşe Başlama ve Duygusal-Davranışsal Sorunlar

Duygusal ve davranışsal sorunlar dışa yönelim ve içe yönelim olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Dışa yönelim sorunları arasında saldırganlık, devam etkinlikleri bozma, kurallara uymama, karşı gelme davranışları gibi dışarıdan fark edilmesi kolay olan sorunlar yer alırken, içe yönelim sorunları arasında sosyal içe çekilme, aşırı kaygı, korku, tedirginlik tepkileri gibi dışarıdan daha zor fark edilen duygusal ve davranışsal problemler yer almaktadır.

Çocuklar özellikle 3 yaş civarında diğer çocuklarla daha çok ilgilenmekte, sosyal gruplara kabul başlamaktadır. Başarılı bir sosyalleşme becerisi kendisinin ve karşısındakinin duygularını anlama, bunları uygun şekilde ifade etme gibi pek çok gelişimsel yeti üzerine kurulmaktadır. Sosyal beceri eksikliği olan çocuklarda duygusal ve davranışsal problemler daha sık görülmektedir. Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuğun kendisine ve çevresine zarar vererek, onu sosyal ortam dışına itmektedir. Zamanında kazanılmayan sosyal becerilerin yaşamın ilerleyen dönemlerinde edinilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle kreşte karşılaşılan sorunlara yönelik yapılacak düzeltici yaklaşımlar oldukça önemlidir.

Gülşen YILDIRIM
Uzman Pedagog, Oyun Terapisti

FACEBOOK

GOOGLE+