Makaleler

Karşı Gelme Bozukluğu

Karşı Gelme, Karşı Olma Bozukluğu

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla otoriteye karşı çıkmak alışılmadık bir durum değildir. Ebeveynleri, öğretmenleri veya diğer yetişkinlerle tartışarak, itaatsizlik ederek veya karşılık vererek onlara meydan okuyarak kendilerini ifade edebilirler. Bu davranış altı aydan uzun sürdüğünde ve çocuğun yaşı için normal olana kıyasla aşırı olduğunda, çocuğun karşıt gelme karşı olma bozukluğu (KGB, KOB) adı verilen bir tür davranış bozukluğuna sahip olduğu anlamına gelebilir.

Karşıt gelme karşı olma; çocuğun sürekli olarak öfkeli veya sinirli bir ruh halinde olması, meydan okuyan veya tartışmacı davranış göstermesi ve otorite sahibi insanlara karşı sağduyulu olamaması durumdur. Çocuğun davranışı, genellikle aile içindeki ve okuldaki etkinlikler, arkadaş ilişkileri de dahil olmak üzere çocuğun normal günlük faaliyetlerini bozan bir durumdur.

KGB ‘li birçok çocuk ve ergenin eşlik eden dikkat eksikliği bozukluğu, öğrenme bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları gibi başka davranış problemleri de olabilir.

Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?
  • Bir çocuğa KGOB teşhisi konması için, aşağıdaki kategorilerden en az dört semptom içeren, 6 aydır ve hemen hemen her gün devam eden yıkıcı bir davranış modeli olmalıdır.
  • Tekrarlanan öfke nöbetleri
  • Yetişkinlerle, özellikle otoriteye sahip olanlar ile aşırı tartışmak
  • İsteklere ve kurallara uymayı reddetmek
  • Başkalarını kasten rahatsız etmeye veya üzmeye ya da başkaları tarafından kolayca rahatsız olma hali
  • Hata yaptığında başkalarını suçlamak, sorumluluk almamak
  • Sık sık öfke ve kızgınlık patlamaları yaşamak
  • Kindar olmak ve intikam peşinde olmak
  • Küfür etmek veya argo kelimeler kullanmak
  • Üzgün olduğunda kaba ve nefret dolu şeyler söylemek

KGB'nin kesin nedeni bilinmemekte ancak biyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun duruma katkıda bulunabileceğine inanılmaktadır.

Karşıt Olma Bozukluğu, Karşı Gelme Bozukluğu Ne Kadar Yaygındır?

Tahminler, çocukların ve gençlerin % 2-16'sında KGB olduğunu göstermektedir. Küçük çocuklarda, KGB erkeklerde daha yaygındır. Daha büyük çocuklarda ise erkeklerde ve kızlarda eşit olarak görülür. Genellikle 8 yaşından önce ortaya çıkar ve ilkokul döneminde daha belirgin hale gelir ve teşhis edilir.

Var olan semptomlar için fiziksel bir neden bulunamazsa tanı için çocuğun ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve diğer yetişkinlerden alınan bilgiler, çocuğun semptomlarının sıklığı, yoğunluğu, süresi ve bunlardan kaynaklanan bozulmalar değerlendirilir. Bu, çeşitli durumlarda çocuğun davranışlarının ayrıntılı bir geçmişini almayı içerir.

KGB tedavisi, çocuğun yaşı, semptomların şiddeti ve çocuğun spesifik tedavilere katılma ve tolere etme yeteneği gibi birçok faktöre dayanarak belirlenir. Tedavi genellikle aşağıdakilerin bir kombinasyonundan oluşur:

Psikoterapi; çocuğun daha etkili baş etme ve problem çözme becerileri geliştirmesine ve öfkeyi ifade etme ve kontrol etme yollarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Aile terapisi, aile etkileşimleri ve aile üyeleri arasındaki iletişimin iyileştirilmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Ebeveyn yönetimi eğitimi; ebeveynlere çocuklarının davranışlarını olumlu bir şekilde değiştirmenin yollarını öğretir. Davranış yönetimi planları genellikle ebeveyn ve çocuk arasında olumlu davranışların ve olumsuz davranışların sonuçlarının (cezaların) ödüllerini belirleyen sözleşmelerin geliştirilmesini içerir. Ve KGB’nda kullanılan bir ilaç olmamasına rağmen eşlik eden diğer problemlerde ilaç kullanımı tedavinin bir parçasıdır.

Çocuğunuz KGB belirtileri gösteriyorsa, derhal bir uzmandan yardım almanız çok önemlidir. Tedavi olmadan, KGB’li çocuklar zayıf sosyal becerileri, agresif ve sinir bozucu davranışları nedeniyle sınıf arkadaşları ve diğer akranları tarafından reddedilebilir, dışlanabilir. Ek olarak, KGB'li bir çocuğun davranış bozukluğu adı verilen daha ciddi bir davranış bozukluğu geliştirme şansı daha yüksektir. Erken başladığında, tedavi genellikle çok etkilidir.

KGB'yi önlemek mümkün olmasa da, semptomlar ilk ortaya çıktığında tanımak ve bunlara göre hareket etmek, çocuk ve aile için sıkıntıyı en aza indirebilir ve eşlik eden sorunların çoğunu önleyebilir. Aile üyeleri ayrıca, semptomların yeniden nüksetmesi durumunda atılacak adımları öğrenebilirler. Buna ek olarak, sevgi ve disiplinin dengesi ile besleyici, destekleyici ve tutarlı bir ev ortamı sağlamak, semptomları azaltmaya ve meydan okuyan davranış ataklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Mayo Clinic: "Karşı gelme bozukluğu (KGB)."
KidsHealth: "DEHB Nedir?"
healthychildren.org: "Yıkıcı Davranış Bozuklukları”

Gülşen YILDIRIM
Uzman Pedagog, Oyun Terapisti

FACEBOOK

GOOGLE+