Makaleler

Karşı Gelme Bozukluğu

Karşı Gelme Bozukluğu

En iyi davranış gösteren çocuklar bile bazen zor olabilir. Ancak çocuğunuz size ve diğer otorite şahsiyetlerine karşı sık sık ve sürekli bir öfke, huzursuzluk, tartışma, meydan okuma veya kibirlilik gibi davranışlar gösterme eğiliminde ise karşı gelme (meydan okuyan ) bozukluğu olabilir.

Bazen güçlü iradeli veya duygusal bir çocuk ile karşı gelme /meydan okuma bozukluğu olan bir çocuk arasındaki farkı tanımak zor olabilir. Bir çocuğun gelişiminin belirli aşamalarında muhalif davranışlar sergilemesi normaldir.

Karşı Gelme Bozukluğu (KGB) belirtileri genellikle okul öncesi yıllarda başlar, bazen daha sonra gelişebilir. Ancak hemen hemen her zaman ergenlikten önce başlar. Bu davranışlar aile, sosyal aktiviteler, okul ve akran ilişkileri ile ilgili önemli bozulmalara neden olur.

KGB en az altı ay süren duygusal ve davranışsal belirtileri içerir. Kızgın ve huzursuz ruh hali;
 • Sık sık ve kolayca öfkesini kaybeder
 • Genellikle kızgın bir tavra sahip olmak
 • Başkaları tarafından kolayca sinirlendirilebilir.
Tartışmacı ve meydan okuyan davranış;
 • Genellikle yetişkinlerle ya da yetkili kişilerle tartışır
 • Genellikle yetişkinlerin istek ve kurallarına uyma konusunda aktif olarak meydan okur ya da reddeder
 • Genellikle insanları kasten sinirlendirir veya kızdırır
 • Genellikle başkalarını kendi hatalarından veya yanlış davranışlarından dolayı suçlar
 • Genellikle hep haklı ve intikam almak istemek
KGB şiddeti zaman zaman değişebilir:

Hafif düzey; Belirtiler yalnızca evde, okulda veya akran grupları arasında görülür.

Ilımlı; Bazı belirtiler en az iki ortamda görülür.

Şiddetli; Bazı belirtiler üç veya daha fazla ortamda ortaya çıkar.

Bazı çocuklar için, belirtiler ilk önce yalnızca evde görülebilir, ancak zamanla okul ve arkadaşlarınız gibi diğer ortamlara da yayılabilir.

Çocuğunuzun davranışını problem olarak görmesi muhtemel değildir. Bunun yerine, muhtemelen makul olmayan taleplerden şikayetçi olacak veya başkalarını sorunlar için suçlayacaktır. Çocuğunuz KGB'yi veya diğer yıkıcı davranışları gösteren belirtiler gösteriyorsa veya zorlu bir çocuğa ebeveynlik yapma yeteneğinizden endişe duyuyorsanız destek almaktan kaçınmayın.

Karşı Gelme Bozukluğu Nedenleri

Karşı gelme bozukluğun bilinen bir nedeni yoktur. Katkıda bulunan nedenler, aşağıdakileri içeren, kalıtsal ve çevresel faktörlerin bir birleşimi olabilir:

Genetik - Çocuğun doğal eğilimi veya mizaç ve beyin fonksiyonlarında olası nörobiyolojik farklılıklar

Çevre - denetim eksikliği, tutarsız veya sert disiplin veya kötüye kullanma veya ihmali içerebilecek ebeveynlikle ilgili sorunlar

Risk faktörleri ise

Karşı gelme Bozukluğu karmaşık bir sorundur. KGB için olası risk faktörleri şunlardır:

Mizaç - durumlara karşı son derece duygusal olarak tepki veren veya hayal kırıklığını tolere etmekte zorlananlar gibi duyguları düzenlemede zorluk çeken bir mizaca sahip olan bir çocuk.

Ebeveynlik sorunları - ihmal, sert veya tutarsız disiplin veya ebeveyn denetimi eksikliği yaşayan bir çocuk

Diğer aile sorunları - ebeveyn veya aile uyuşmazlığı yaşayan veya zihinsel sağlık veya madde kullanım bozukluğu olan ebeveyni olan bir çocuk

Çevre - karşı gelme davranışlarını diğer otorite figürlerinden tutarsız disiplinin varlığı güçlendirilebilir ve pekiştirilebilir.

Komplikasyonlar

Karşı gelme bozukluğu olan çocuklar ve gençler, evde ebeveynleri ve kardeşleriyle, okulda öğretmenleri ile sorun yaşayabilirler. KGB olan çocuklar arkadaş edinmek ve ilişki kurmak için mücadele edebilir.

KGB aşağıdaki gibi sorunlara yol açabilir:
 • Sosyal uyumda bozulma
 • Okul ve ders performansında bozulma
 • Dürtü kontrolü sorunları
KGB olan birçok çocuk ve genç aynı zamanda, örneğin:
 • Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Davranış bozukluğu
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Öğrenme ve iletişim bozuklukları yaşayabilir.

Bu diğer ruh sağlığı bozukluklarının tedavisi KGB semptomlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bu diğer bozukluklar uygun şekilde değerlendirilmez ve tedavi edilmezse KGB'nu tedavi etmek zor olabilir.

Pozitif ebeveynlik ve erken tedavi, davranışın iyileştirilmesine ve durumun daha kötüye gitmesini önlemeye yardımcı olabilir. KGB ne kadar erken yönetilirse o kadar iyidir.

Tedavi çocuğunuzun öz saygısını yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir ve çocuğunuzla aranızdaki pozitif ilişkiyi yeniden kurabilir. Çocuğunuzun hayatındaki diğer önemli yetişkinlerle - öğretmenler ve bakım sağlayıcılar gibi - ilişkileri de erken tedavilerden faydalanacaktır.

Gülşen YILDIRIM
Uzman Pedagog, Oyun Terapisti

FACEBOOK

GOOGLE+