Makaleler

Reaktif Bağlanma Bozukluğu

Reaktif Bağlanma Bozukluğu

Beş yaşında önce gelişen, yetersiz ve sağlıksız çocuk bakımı ile ilgili bir bağlanma ve iletişim problemidir. Çocukta mevcut ilişki kurma ve bağlanma problemleri çocuğa doğumun ilk yıllarından itibaren yetersiz bakım, sağlıksız ilişki ile beraber gelişir. Çocuk toplumsal iletişim ve yaşına uygun tepki verme konusunda yetersizdir. Çocuk seçici olmaya başlar, çevresindekilere duygusal olarak bağlanmayı ret eder. Başka bir ifadeyle almış olduğu yetersiz bakım çocuğun güven duygusunu zedeler.

Çocukta ilişki kurmada, duygusal yakınlık göstermede belli bir bozukluk vardır. Çocuğun gelişim süreci içerisinde içe çekilme, konuşma gecikmesi, insanlara karşı ilgisizlik, çevreye karşı duyarsızlık olabilir. Ek olarak bu çocuklar otizm e benzeyen belirtilerde gösterebilirler. Bu belirtiler arasında tekrar eden hareketler, göz kontağı kurmama, nesnelere karşı aşırı ilgi, dönen cisimlere ilgi, kendine özgü stereotipik davranışlar, kendi etrafında dönme, sallanma, saatlerce belli bir hareket tekrar edebilme, beslenme konusunda düzensizlik, yaşıtlarına karşı ilgisizlik, parmak ucunda yürüme, yandan bakış, taklit gerektiren oyunları oynamama, TV ve müziğe aşırı ilgi vb.

Reaktif bağlanma bozukluğuna; doğum travması, istenmeyen gebelik, annenin doğum sonrası uzun süre depresyon yaşaması, çok sık bakıcı değiştirmek, ilgisiz anne veya bakıcı, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, tutarsız ebeveyn tutumları, ebeveynlerin madde ve alkol bağımlısı olması ve yine ebeveynlerin akıl sağlığının bozuk olmasının sebep olduğu düşünülmektedir.

Tanı sonrası reaktif bağlanma bozukluğuna sebep olduğu düşünülen durumların iyileştirilmesi, ortadan kaldırılması yoluna gidilir buna paralel olarak devam eden eğitim ve tedavi programı ile birlikte çocukta olumlu değişimler gözlemlenir. Eğitim ve tedavi planına ek olarak çocukların tv vs izlemenin engellenmesi, mümkün olduğu kadar çok kişilerle ile birlikte olmaları, duygusal yakınlık kurulması, sadece ona ayrılmış zamanda vakit geçirme, kreşe veya anaokuluna gitmelerini sağlama çocuğun gelişimi açısından oldukça faydalı olacaktır.

Reaktif bağlanma bozukluğunda erken tanı ve tedavi oldukça önem kazanmaktadır. Bu tanıyı almış birçok çocuk doğru tedavi ve eğitim ile akranları ile aynı düzeye ulaşabilmektedir.

Gülşen YILDIRIM
Uzman Pedagog, Oyun Terapisti

FACEBOOK

GOOGLE+