Makaleler

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Okuma yazma güçlüklerini toplu olarak kapsayan disleksi bozukluğuna sahip çocuklar sözcükleri tanıma ve okuduklarını anlamada sorunlar yaşar; genellikle heceleme ve bellek konularında da belirgin bir eksiklik sergilerler okuma becerileri değerlendirilirken sözcükleri sürekli atladıkları, çarpıttıkları ve yeni sözcük ekledikleri görülür ve okuma hızları da çok düşüktür öğrenme güçlüğü ya da bozukluğunun tanısı okuldaki başarıda ya da gündelik etkinliklerinde açık bir bozulma görülen vakalarla sınırlıdır bu güçlük zeka geriliği ya da otizm gibi bir yaygın gelişim bozukluğu kaynaklı değildir. Öğrenme güçlüğü sergileyen çocukların belirgin özelliği en başta kendilerinden beklenen akademik başarı ile matematik, imla, yazma ya da okuma gibi bir ya da birden fazla konudaki başarıları arasındaki uyumsuzluktur. Tipik olarak bu çocuklar okulda en azından ortalama başarı ile tutarlı genel İQ düzeyine ve aile geçmişine sahiptir ve kültürel normlarla da tanışmışlardır. Belirgin, engelleyici duygusal sorunları yoktur, motivasyonları işbirliğine yönelmeleri ve isteklilikleri de öğretenleri ve anne babalarını tatmin edecek düzeydedir en azından formal eğitimlerinin başlangıç döneminde. Öğrenme güçlüğü tanısı konulan erkek çocuklar kız çocuklarından kayda değer oranda daha fazladır; yaygınlık tahminlerine göre ABD’de her 59 kişiden biri (NIMH, 2007) öğrenme güçlüğü sergiler. Öğrenme güçlüğü geniş anlamıyla beklenmedik ya da açıklanamayana okuma yazma ya da hesaplamayı öğrenme sorunlarını anlatmak için daha kesin tanımıyla bu etkileri yaratan bir nörolojik bozukluğu anlatan terimdir.

Disleksi tedavisi için en iyi süreç, özel eğitim programlarıyla mümkündür. Özel eğitim araçları (oyunlar, eğitim kurumları, çeşitli materyaller ve müfredatlar) hastalığı ortadan kaldırmasa bile öğrenmenin önündeki engellerin büyük ölçüde aşılmasını sağlamaktadır. Çocuk ruh sağlığı alanında uzmanlar, disleksi için okuma bozukluğu testi, öğrenme bozukluğu testi gibi bir takım testler uygulayabilirler.

FACEBOOK

GOOGLE+